Hälsoeffekter

HÄLSO-

EFFEKTER

Kalla bad & psykisk hälsa.


Författarna till boken "kalla bad", Linda Ahlgren och Linda Vagnelind, har formulerat min passion så bra. Jag rekommenderar deras bok för att lära sig mer om att vinterbada. Ett utdrag: Regelbundna kalla bad kan ha en hel rad positiva hälsoeffekter, som till exempel mindre värk och smärta, lägre blodtryck och minskad oro. Kalla bad kan lindra både smärta och dämpa inflammationer. Personer med diagnosen fibromyalgi får vanligtvis mindre smärtproblematik när de vinterbadar regelbundet. Man har även sett att personer som regelbundet tar kalla bad, duschar och genomgår kryoterapi sover bättre. Den fysiska utmaningen vi genomgår vid kalla bad gör att den mentala stresstoleransen höjs på lång sikt. I en studie på vinterbadare under fyra månader blev slutsatsen att det allmänna välbefinnandet förbättrades markant för alla deltagare.


Spänningar, trötthet, nedstämdhet, dåligt minne och dåligt humör – alla negativa tillstånd minskade avsevärt. Efter fyra månader kände vinterbadarna sig mer energiska, aktiva och livliga än kontrollgruppen som inte badat kallt. Även kalla duschar har visat sig lindra depressiva symptom. Vi kan alltså må psykiskt bättre av något så enkelt som att kylas ner lite grann. Läs mer i artikeln på yoglobe > 


En av mina stora förebilder när det gäller kalla bad och "cold exposure" är hälsoprofeten och "ismannen" Wim Hof.


Det finns oändligt med intervjuer och filmer på YouTube. Läs mer på Wim Hofs kanal >